css templates

Köszöntöm az Olvasót a vita nélkül oldalon!

Ha érdekel, hogy életed kérdéseiben hogyan juss egyezségre, miként tudsz a másik féllel együttműködni, mit jelent az együttműködés, megbeszélés, akkor ez az oldal Neked szól.

egyezség
kommunikáció a családban

Fedezd fel a kommunikáció és a megbeszélés szerepét és jelentőségét a családban, családi kapcsolatokban


A kommunikáció fogalmát sokféle módon meg lehet határozni, én a jelen blogposztomban ezt a megfogalmazást adom: a kommunikáció = információcsere a beszélő és a fogadó között. Ha a fogadó válaszol, akkor az információcsere visszafelé fog zajlani, vagyis a fogadó válik beszélővé és a korábbi beszélő fogadóvá.
Az információcsere a gyakorlatban nem mindig egyértelmű, mert a szavak jelentésén túl érteni kell az adott szövegkörnyezetet, a beszélő mondandóját. A megbeszélés több mint az információcsere, hiszen a megbeszélésben már a beszélő és fogadó véleménye, nézete is benne rejlik.

A fenti alapvetésnek azért van jelentősége, mert a család alapját képező kapcsolat bizony a kommunikáción és a megbeszélésen múlik.  (Ha kételkednél ebben, olvasd el a Családi ügyek Blogom Körutazás a párkapcsolat és a gyermeknevelés körül című rovatát és látogass el a Családi problémák oldal kommunikációs zavarok alcíméhez.)

Ha a kapcsolat mindkét tagja jól érti egymást, nagy mértékben azonos a véleményük a közös életüket képező lényeges kérdésekben (így például gyermeknevelési elképzelés és kivitelezés, családi gazdálkodás), akkor könnyen tudnak együttműködni és közös döntéseket hozni. Ha nem értik meg egymást, képtelenek egymással szót érteni, egymásra figyelni, akkor könnyen léphetnek a kettéválás útjára.
Ha a pár egyik tagja nem képes a másik tag részére szavakkal kifejezni, hogy mit gondol, mit érez, mit szeretne és a másik tag ezt nem képes vagy nem hajlandó türelemmel végighallgatni, kérdésekkel elősegíteni, akkor bizony a megbeszélés nem működik kettejük között. Ha a megbeszélés nem működik egy párkapcsolatban, akkor az a kapcsolat nem lesz tartós.  "A legegyértelműbb jele annak, hogy a vitatkozás (és majd a házasság) nem lesz sikeres, az, ahogy a beszélgetés kezdődik." (John M. Gottman és Nan Silver)

A kommunikáció és a megbeszélés körében fontos tudni:
Ha két ember nem tud szót érteni egymással, akkor mindketten feszültté válnak és egymástól nemcsak lelkileg, de fizikailag is távolodnak és ezt a távolságot hangerő növeléssel (kiabálás) igyekeznek áthidalni. Vannak, akiknél a meg nem értésből eredő tehetetlenség érzése csapkodást vált ki, így akarják megértetni magukat, előfordulhat, hogy ez a hangerő növelésével párhuzamosan zajlik. Ezek egyike sem (tehát sem a kiabálás, sem az erő) nem alkalmas arra, hogy a másik fél megértse a mondandót, az adott kérdést, az adott helyzetet. Ilyenkor kell a beszélőnek a fogadóval másként megértetnie magát, azaz megkísérelnie más szavakkal elmondania azt, amit szeretne. A mondandót ki lehet fejezni más szavakkal (pl. szinonimákkal), más mondatrenddel, hasonlatokkal, lehet más módon szavakba önteni.
A megbeszéléshez fontos az is, hogy komfortos környezetben történjen. Ha a beszélő felek fáznak, melegük van, akkor a diszkomfort érzet miatt akár ingerlékennyé, követelőzővé, türelmetlenné is válhatnak, ami a megbeszélést és a megbeszélés eredményességét gátolja.

A kommunikációnak, megbeszélésnek nemcsak a párkapcsolat, a közös élet (közös programok meghatározása, közös célok, közös gazdálkodás, egyéb közös dolgok) szempontjából van jelentősége, hanem a gyermekvállalásnál is.
A gyermek számára mindent el kell magyarázni a korának és érettségének megfelelően választott szavakkal. A gyermek már akkor is ért sok mindent, amikor még beszélni, válaszolni nem tud. (Tudtad-e, hogy a gyermek már 43 napos magzati korától kezdve gondolkodik és ért ?)

Egyezség vagy per ?

Melyik a számodra kedvezőbb?

Ha egyezséget kívánsz kötni, akkor ezt 3 egyszerű lépésben megteheted: 1./ előkészítés, 2./ egyeztetés és 3./ okiratba foglalás. Kész :) . Ez a folyamat aránylag kevés időt vesz igénybe, tulajdonképp az idő nagyobb részét az első két lépés jelenti. Anyagilag az okiratot szerkesztő munkadíja merül fel kiadásként, illetve a szerződés tárgyától függően egyéb költséged is keletkezhet (pl. földhivatali díjak). Az egyezség előnye, hogy a megállapodás tartalma - a jogszabályi keretek között - a feleken múlik, tehát maguk döntenek a saját jövőjükről.
Az egyezséggel szemben a per kapcsán a következő lépésekkel kell számolni: 1./ előkészítés, 2./ keresetlevél összeállítása és bíróságra benyújtása, 3./ perfelvételi szakasz, 4./ érdemi peres szakasz, 5./ ítélet meghozatala, 6./ fellebbezés, 7./ másodfokú eljárás és 8./ másodfokú döntés. Az előbb vázolt folyamat sokkal hosszabb időt vesz igénybe, ráadásul a keresetlevél beadásakor illetéket kell fizetni és a per kimenetele, a felek jövője az ítélet által egy kívülálló személy kezében van.
A jobb oldali folyamatábra az időbeli és költségbeli hatékonyság közötti különbséget mutatja.
Az egyezség (szerződéskötés) vagy peres út közti különbséget a következő oldalon hasonlíthatod össze az ott közreadott idővonalak segítségével. Egyezség vagy per ?

Szerződéskötés 3 lépésben

%

Bírósági eljárás min. 6 lépésben

%

© Copyright Szekeresné dr. Zsák Krisztina - A jelen honlapra minden jog fenntartva